• MÖ 6000-5500 Neolitik Dönem

 • MÖ 5500-3000 Kalkolitik Dönem

 • MÖ 3000-2000 İlk Tunç Çağı

 • MÖ 2000-1700 Orta Tunç Çağı

 • MÖ 1700-1200 Kizuvatna Krallığı

 • MÖ 1200-612 Kue Krallığı

 • MÖ 546-333 Pers Krallığı

 • MÖ 301-101 Selevkoslar Dönemi

 • MÖ 101 - MS - 395 Roma Dönemi

 • MS 395-661 Bizans Dönemi

 • MS 661 Muaviyenin İçel'in bazı yörelerini ele geçirmesi.

 • MS 685-960 Yörenin Bizans ve Araplar tarafından sık sık el değiştirmesi.

 • MS 960 Bizanslıların yöreye egemen olması.

 • 1082 Süleyman Şah'ın yöreye egemen olması.

 • 1124 Ermenilerin Tarsus'u ele geçirmesi.

 • 1224 Anadolu Selçukluları Dönemi.

 • 1254 Karamanoğulları Dönemi.

 • 1357 Silifkenin Karamanoğulları Beyliğinin eline geçmesi.

 • 1473 Gedik Ahmet Paşa'nın Silifke'yi Osmanlı topraklarına katması.

 • 1516 Mersin ve Tarsus Yöresinin Osmanlı yönetimine katılması.

 • 1852 Mısırlı İbrahim Paşa'nın Mersin yöresini ele geçirmesi

 • 1859 Mersin yöresinin Osmanlı topraklarına katılması

 • 17 Aralık 1918 Mersin'in İngilizlerce işgali.

 • 19 Aralık 1918 Tarsus'un Fransızlarca işgali.

 • 02 Ocak 1919 Mersin'in Fransızlarca işgali

 • 20 Temmuz 1920 Fransızlarla yapılan Bağlar Savaşı.

 • 05 Ağustos 1920 Pozantı Kongresi.

 • 20 Aralık 1921 Ankara Antlaşması (Çukurovanın işgalciler tarafından boşaltılması.)

 • 27 Aralık 1921 Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu.

 • 03 Ocak 1922 Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu.

 • 17 Mart 1923 Atatürk'ün Mersin'i ziyareti

 • 1924 Mersin'in Vilayet oluşu.

 • 1933 Mersin'in, İçel'in vilayet merkezi olan Silifke ile birleştirilmesi ve il oluşu.

 • 2002 İçel adının Mersin olarak değiştirilmesi.